20.01.2007

Firma "ĆWIK" instalacje i sieci elektryczne, zaprasza Państwa na stronę internetow±.

Dołożymy wszelkich starań, aby podane tu informacje były rzetelne i zaspokoiły wymagania naszych  Kontrahentów.
 

01.02.2007

Oferta naszej firmy obejmuje budowy m.innymi:

- linii kablowych
- linii napowietrznych
- stacji transformatorowych
- przył±czy elektrycznych
- o¶wietlenia drogowego


 


Firma "ĆWIK" instalacja i sieci elektryczne, powstała w 1983 roku.

       Od chwili powstania firma notuje systematyczny wzrost ilo¶ci zawieranych umów i jest przedsiębiorstwem uznanym jako wiarygodne i płynne finansowo zarówno u zleceniodawców jak i w bankach.

Posiadamy wysokie do¶wiadczenie w zakresie wykonawstwa nowych instalacji elektrycznych, usuwania awarii, wymiany wyeksploatowanych instalacji elektrycznych oraz szeroko zakrojonych prac remontowo-modernizacyjnych.

Naszym nadrzędnym celem jest wychodzenie naprzeciw naj¶mielszym oczekiwaniom naszych Kontrahentów, dlatego też prócz typowych propozycji usług, jeste¶my w stanie wykonać dla Państwa niemal każde nietypowe zlecenie.


       Struktura zatrudnienia pozwala naszemu przedsiębiorstwu podejmować wykonawstwo różnych robót specjalistycznych, gwarantuj±cych przy tym wła¶ciw± jako¶ć oraz terminowo¶ć przyjętych na siebie zobowi±zań.

Służymy fachow± porad± w dziedzinie projektowania oraz doboru elementów instalacji elektrycznej.


Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.
 


_______________________________________________________
::
1983-2007 © "ĆWIK" INSTALACJA I SIECI ELEKTRYCZNE